“Antas ng kaalaman ng mga Estudyante sa Unang Taon ng Kursong Engineering ukol sa suliraning Global Warming “

Pebrero 08, 2011

INTRODUKSYON

 

Malaki na ang ipinagbago ng ating mundong ginagalawan. Ang hindi mapigilang pagtaas ng populasyon ay nagdudulot ng maraming suliranin. Hindi na mabilang ang mga taong nagugutom. Marami ang walang tirahan. Kasabay pa nito ang kurapsyon ng mga lider ng bansa na siyang dahilan ng pananatiling mahirap ng bansang Pilipinas.

 

Bukod pa sa mga suliraning ito, tila hindi na pansin ang suliranin sa ating kapaligiran. Laganap na ang polusyon saan man. Kasama na sa ating araw-araw na pamumuhay ang makalanghap ng usok mula sa tambutso ng mga rumaragasang sasakyan. Sa katunayan, ayon kay Olusegun at Ojiboye (sa pagbanggit ni Ludang, Yetrie) ang Green House Gas (GHG) na responsable sa pagbabago ng klima ay sanhi ng mga sasakyan sa pagitan ng taon 2003 hanggang 2006. Nililinaw nila na isa ang mga sasakyan sa may malaking kontribusyon sa polusyon sa hangin. Ang polusyon na ito ay kagagawan ng mga tao. Dahil sa GHG kaya nabuo ang suliraning Global Warming.

 

Ayon sa isang artikulo sa internet, ang Global Warming ay isang phenomenon kung saan tumataas ang pandaigdig na temperatura (average global temperature) nang higit pa sa normal nitong antas. Tinatayang mula pa sa pagtatapos ng taong 1800’s, ang pandaigdigang temperatura ay tumaas na ng may 0.7 hanggang 1.4 degree F (o 0.4 to 0.8 degrees Celsius) at maraming mga eksperto ang naniniwala na ang average temperature ng daigdig ay maaring umabot pa sa 2.5 hanggang 10.4 degrees F (o 1.4 hanggang 5.8 degrees Celsius) sa taong 2100.

 

Kabilang sa mga gawain ng tao na nakakaambag sa global warming ay ang pagsusunog ng fossil fuels (coal, oil, at natural gas) at ang maling paggamit ng lupa. Ang paggamit ng fossil fuels na karaniwan sa mga sasakyan, mga pagawaan at mga planta ng kuryente, ay nagreresulta sa pagkakabuo ng carbon dioxide (CO2). Ang CO2 ay isa sa mga greenhouse gases na nagpapabagal ng pag-labas ng init sa daigdig papuntang kalawakan. Ang mga punongkahoy at mga halaman ay may malaking naitutulong upang maalis o di kaya’y mabawasan ang antas ng CO2 sa hangin sa proseso ng photosynthesis. Subalit, dahil sa pagtugon sa pangangailangan sa tirahan ng nakararaming populasyon sa daigdig, ilan sa mga punongkahoy na dati’y mapayapang namumuhay sa ating mga kagubatan at kakahuyan ay naisasakripisyo kung kayat patuloy na dumarami ang antas ng CO2 sa hangin.Gayunpaman, may mga iilang siyentipiko, ang naniniwala na hindi gaanong nakakaapekto sa pagbabago ng klima ang pagtaas ng antas ng greenhouse gases sa atmospera. Ayon sa kanila, mas nakalalamang pa rin ang mga natural na proseso (kagaya ng pagtaas ng enerhiyang inilalabas ng araw at ang pagputok ng mga bulkan) sa pagkakaroon ng global warming.

 

Malaki na rin ang pinsalang naidulot ng suliraning ito sa iba’t ibang bahagi ng mundo.  Milyon kabahayan na ang nasira dahil sa pagtaas ng sea level. Natutunaw na ang mga yelo sa polar zone. At marami na rin ang namatay dahil dito. Dahil dito, sinaliksik namin kung ano ba ang epekto ng Global Warming sa ating sariling bansa. Una na dito, dahil sa Global Warming mas lalong mainit ang ating tag-init at sobrang lamig naman kung tag-lamig. Dahil sa init, mabilis ding lumaganap sa bansa ang sakit na Dengue. Ang pagkagutom ay epekto rin nito dahil maraming pananim ang sinisira ng  mga bagyo, El Nino at pagbaha. Ilan lang ito sa mga epekto ng Global Warming sa bansa at maaari pa itong mas maging malalala kung hindi tuluyang masosolusyunan ang suliranin.

 

Nagsimula ang masusing imbestigasyon ng Global Warming kay Svante Arrhenius (1859 – 1927) nang madiskubre niya ang malalang epekto ng Carbon Dioxide (CO2) sa atmospera ng mundo. Siya ang nakadiskubre ng Greenhouse Effect na kung saan ang pagtaas ng konsentrasyon ng CO2 ay nagdudulot ng pagtaas din ng temperatura ng mundo. Dahil dito inilahad nina Arrhenius at Thomas Chamberlin na nanganganib ang mundo dahil sa pag dagdag ng Carbon Dioxide sa atmospera na kagagawan ng mga tao.

 

Ang greenhouse effect ay ang pag-iinit ng atmospera o ibabaw ng daigdig dahil sa pagpigil ng mga greenhouse gases na makalabas ang init na nagmumula sa araw pagkatapos nitong marating ang daigdig. Sa normal na kondisyon, mahalaga ang greenhouse effect upang mapanatili ang init sa daigdig at masuportahan ang mga may buhay dito. May mga hangin o gases sa kalawakan na nagsisilbing greenhouse – ang mga greenhouse gases. Hinahayaan nilang makapasok sa atmospera ang enerhiyang (init) nagmumula sa araw at makarating sa daigdig subalit pinipigil nila ang init  na makalabas muli patungong kalawakan. Epekto nito ang pag-init ng ating atmospera.

 

Dahil sa problemang kinakaharap, ‘di lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo ay hindi malayong mangyari ang isinasaad sa banal na kasulatan – ang katapusan ng mundo. Subalit hindi ang ‘Amang Lumikha’ ang sisira dito, ang mga tao na mismo ang sumisira sa sarili niyang mundo. Dahil nga sa suliranin, natitiyak na ng nakararami na nalalapit na ang katapusan ng mundo. Ang pinaka kontrobersiyal ay ang prediksyon sa taon 2012 na isinapelikula pa.Subalit para sa amin hindi lamang ito hula, na binase dahil sa galaw ng mga bituin sa kalangitan, na maaaring balewalain kundi isang katotohanang nagbibigay babala sa atin sa kalunos lunos na mangyayari sa hinaharap.

 

Maraming nagmamalasakit sa kapaligiran ang tumulong sa suliraning ito. Kabilang na dito ang proposal ni Samudro at Mangkoedihadro. Nag aalala sila sa maaaring maging epekto ng mga GHG na ibinubuga ng mga sasakyan kung kaya’t isinuhestiyon nila ang pagpapaunlad sa mga berdeng espasyo o espasyo para sa mga puno’t halaman na may ganitong pormula : GA = [ 29 P0.7 – 3.2P] na kung saan ang GA ay tumatayo para sa berdeng espasyo (sa Km2) at ang P naman ay ang total na populasyon ( sa milyon). Sa ganitong paraan, makatutulong ito na mabalanse ang paglaganap ng Carbon Dioxide na gawa ng mga tao.

 

Isa sa pinakasikat na tumulong sa suliranin ay ang tinatawag na Kyoto Protocol (1998). Ang Kyoto Protocol ay  negosasyon ng iba’t ibang mga bansa. Isinasaad sa negosasyong ito na ang mga bansa ay kinakailangang magbawas ng kanilang kontribusyon sa paglalabas ng greenhouse gas ( tulad ng CO2, N2O, HFC, PFCs at SF6) ng limang porsiyento ( 5% )  sa kontribusyon nung nakaraang 1990 pababa. Ang Kyoto Protocol ay sinang-ayunan at pinirmahan ng isang daan at walumpu’t anim (186) na bansa noong taon 2001. At kabilang na rito ang bansang  Pilipinas na lumagda noomg taon 1997 sa Japan. Subalit ang masaklap nito’y ang bansang may pinakamaraming kontribusyon sa paglalabas ng GHG , ang United States of America, ay tumanggi sa kasunduan na bawasan ang kanilang kontribusyon sa paglalabas ng GHG.

 

Masarap isipin na nagtutulong – tulong ang mga bansa para sa kaligtasan ng ating mundo. Ito ang nakita namin, mga mananaliksik, kung kaya’t ito ang pinili naming paksa sa aming pananaliksik, kahit pa nga maraming pag aaral na ang naisagawa ukol dito, nakatitiyak kami na kulang pa ang mga iyon upang mamulat ng mga tao ang kanilang mga mata ukol sa mga pangyayari sa ating kapaligiran.

 

Hindi lamang kaming mga mananaliksik ang nainiwala sa malaking pagbabagong magagawa ng mga kabataan ukol sa suliranin. Patunay na dito ang ilang programang inilulunsad na may temang “ Global Awareness “ ng iba’t ibang organisasyon. Ayon pa nga sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, “ Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. “.Mahalaga ang gagampanang papel ng mga kabataan sapagkat sila ang nakatakdang mamuno sa ating lipunan sa mga susunod pang taon. Hangad naming mga mananaliksik na ipabatid sa kanila ang ang mga kaalamang binabalewala ng karamihan. Sa gayong paraan, masasabing kabilang kami sa iilang porsiyento na nagmamalasakit sa ating kapaligiran.

 

Malaki ang maitutulong ng aming pananaliksik hindi lamang sa aming mga mananaliksik kundi sa mga kabataan at mag – aaral dahil makapag bibigay ito sa kanila ng karagdagang impormasyon patungkol sa suliraning Global Warming na maaari nilang magamit sa pagdating ng panahon na sila na ang namumuno sa ating bansa. Gayon din naman sa mga magulang at mamamayan ngayon at ng susunod pang henerasyon. Makapagbibigay ito ng mga ideya at kaalaman ukol sa paraan ng pagtitipid at pagtulong sa suliranin ng magkasabay. Umaasa kami na magising ang lahat at tuluyang makiisa at makipagtulungan upang ating masolusyonan ang suliranin hangga’t hindi pa nahuhuli ang lahat.

 

Batay sa paksa, layunin ng aming pananaliksik ang alamin ang antas ng kaalaman ng mga kabataan, na nalilimita lamang sa estudyante ng unang taon ng kursong Engineering, ukol sa suliraning Global Warming. Sa gayong paraan, makikita at mailalahad ng pananaliksik kung may kaalaman ba o gising ang mga ito sa mga nangyayari sa ating paligid. Isa pang layon nito ang malaman ang kanilang mga opinyon, ideya at kaalaman ukol sa mga posibleng sanhi, epekto at solusyon sa suliranin na maaari nilang ibahagi. Sa ganitong paraan, malalaman ng pananaliksik kung may mga aktibidad ba silang kinasasangkutan na makatutulong sa ating kapaligiran at kung may mga imbak silang kaalaman ukol sa sanhi at epekto ng Global Warming sa mundo.

Advertisements